Recursos

ESR, EPD é un programa a medio e longo prazo que debe concibirse como un marco no que desenvolver un proceso de educación para a cidadanía global. ACPP ofrece o acompañamento, a información e a formación necesarias para o uso dos recursos que agora se presentan.

Por iso, se estás interesado/a en traballar con estas ferramentas, contacta con ACPP. Poderemos explicarche en detalle o programa Escolas sen Racismo, Escolas para a Paz e o Desenvolvemento, os seus obxectivos e todo o material didáctico.

 

Os recursos educativos que introducen o alumnado na Economía Social e Solidaria convídano a tomar conciencia da súa capacidade como axente de cambio, así como da necesidade de participar activamente nunha economía transformadora que sexa máis solidaria e xusta. Unha economía que estea ao servizo do benestar das persoas e as comunidades.

Por un mundo de colores é unha colección de contos para traballar a convivencia, a tolerancia, o respecto á diferenza e a resolución de conflitos.

A formación de actitudes e comportamentos vaise desenvolvendo desde os primeiros anos de vida e é necesario incidir nunha educación que favoreza a convivencia nunha contorna cada vez máis diversa e fomentar un desenvolvemento integral das persoas baseado na igualdade de dereitos e oportunidades.

Unha guía didáctica para que o profesorado poida integrar a educación para a cidadanía global na aula e no seu centro educativo.

Proponse traballar ao redor de seis conceptos: Cooperación, Benestar, Paz, Exclusión, Dereitos Humanos e Conflito.

Historias que cuentan parte da proposta de relatos curtos, concisos e sinxelos que conteñen ensinanzas que incitan á análise de aspectos relacionados coa tolerancia, a solidariedade e a cidadanía no máis amplo sentido da palabra.

 

La tetera de Kabul é un conto e unha guía didáctica para traballar co alumnado entorno á construción de paz e a experiencia migratoria. É unha ferramenta facilitadora do diálogo na aula en torno a catro conceptos: persoa refuxiada, solidariedade, paz e fogar, ademais de introducir a perspectiva de xénero.

Que é un país desenvolvido? E un país en vías de desenvolvemento? Como conseguir o desenvolvemento? Este recurso consiste nun xogo de estratexia para que os/as novos/as comprendan os procesos de desenvolvemento global e as variables que están implicadas no mesmo. A través dunha metodoloxía participativa, convídase o alumnado a reflexionar sobre estes complexos procesos de maneira práctica e lúdica.

O cinema exponse como recurso pedagóxico para fomentar a análise e unha actitude crítica ante situacións inxustas e de vulneración de dereitos. Á vez permite entrar en contacto con outros valores, ideas, pensamentos e actitudes.

O videoxogo Vive una historia permitirache profundar, mediante as historias de Itziar, Ayham e Carmen, en temáticas como o acoso escolar, o racismo, a lgtbifobia, o capacitismo… entre outras. Mediante varias opcións, poderás axudar, ou non, a acabar a historia que ti elixas. Anímate e xoga!

Improvisa cos Monicreques, é unha actividade que emprega a metodoloxía do Teatro Foro para a resolución de conflitos na aula e usa os monicreques como medio de expresión e reflexión para o foro tras a escena teatral.

Os monicreques son un medio excelente de comunicación e permite que o alumnado xestione a realidade a través destes e se exprese dunha forma libre.

Cuento con las amapolas narra unha situación de discriminación que mostra unha situación de conflito final que fica sen resolver. Con esta actividade proponse que, após coñecer o relato, se aborden os sentimentos provocados polo conflito narrado, convidando a que o alumnado empatice cos personaxes, analice as actitudes e propoña outro desenlace para o relato.

O conto Azul como el cielo, Amarilla como el sol, é un recurso pedagóxico para traballar o desenvolvemento moral, o debate, a empatía , a aprendizaxe dialóxica e o achegamento a un pensamento crítico entre nenos e nenas que contribúe a desenvolver unha actitude de convivencia positiva na aula e fóra dela.

O test de Tolerancia é un recurso pedagóxico, inspirado na teoría do desenvolvemento moral de Lawrence Kohlberg. A súa finalidade é fomentar a reflexión, o debate, a empatía e a aprendizaxe dialóxica. A formación de actitudes e comportamentos vaise desenvolvendo desde os primeiros anos de vida e é necesario incidir nunha educación que favoreza a convivencia nunha contorna cada vez máis diverso e fomentar un desenvolvemento integral das persoas baseado na igualdade de dereitos e oportunidades.