Exposicións

ESR, EPD é un programa a medio e longo prazo que debe concibirse como un marco no que desenvolver un proceso de educación para a cidadanía global. ACPP ofrece o acompañamento, a información e a formación necesarias para o uso dos recursos que agora se presentan.

Por iso, se estás interesado/a en traballar con estas ferramentas, contacta con ACPP. Poderemos explicarche en detalle o programa Escolas sen Racismo, Escolas para a Paz e o Desenvolvemento, os seus obxectivos e todo o material didáctico.

 

A exposición Mira tú é un circuíto de xogos que presenta desafíos ao alumnado para que pense en por si e busque solucións aos problemas que se lle expoñen.

Descubrir, experimentar e actuar son as tres palabras chave da exposición. Seguindo a consigna “estimular as persoas para pensar, non ensinarlles o que hai que pensar”, establécese unha relación significativa entre a percepción que o alumnado ten da súa contorna e algúns fenómenos sociais, entre eles a discriminación.

De Profesión Cidadáns/as pretende difundir a importancia da participación cidadá responsable e activa como motor de cambio e beneficio social para o conxunto da comunidade.

Este recurso está deseñado para traballar distintos eixos temáticos. Actualmente proponse o eixo Migración e Refuxio.

O Veo Veo é un programa educativo articulado nun circuíto de actividades, xogos e exercicios que levarán ao alumnado a unha viaxe mediante o que descubrirán cales son os mecanismos que orixinan os conflitos de convivencia e a discriminación.

Descobre e experimenta mediante os distintos xogos que propón esta ferramenta. Actúa na construción dunha convivencia pacífica.